Claus Frimann


Claus Frimann er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0433
  • ubb-ms-0751
  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-1839