Torgeir Augundsson

Fødselsår varierer fra 1799 til 1802


Torgeir Augundsson er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1824
  • ubb-ms-2066