Gustaf Lewenhaupt

Lewenhaupt ble i 1817 ridder av Svärdsorden og fra 1818 seremonimester ved Kongens majestets orden og Nordstjerneordenen, samt overkammerherre.