Audfinn Tjønneland


Audfinn Tjønneland er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1067
  • ubb-ms-2075