Henrik Bjerkelund

Major Henrik Bjerkelund var sjef for Hærstyret i FD 9.4.40 og mobiliserte ikke under feltoget. Han fortsatte som kontorsjef og ekspedisjonssjef i Sivilforvaltningen fra høsten 1940 og senere som brigadefører, stabssjef og generalmajor i AT. Han skjøt seg 9.mai 1945. Tatt fra "Den norske militærfascismens historie" av Lars Borgersrud 2012.