Fredrich Christian Holberg Arentz


Fredrich Christian Holberg Arentz er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0046
  • ubb-ms-0047
  • ubb-ms-0402
  • ubb-ms-0599