Håkon Mikkelsen

Sjef for Mathismarkens Bataljon 1933