Sven Henning

Vært instruktør flere kulturinstitusjoner, blant annet for Den Nationale Scene fra 1969-1972 og igjen 1976-1982.


Sven Henning er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1957