Sigvald N. Bakke

Bakke ble overlege ved Røntgenavdelingen på Haukeland i 1924. Styremedlem i Det Medicinske Selskap i Bergen.