Jakob Grubbe Cock Schetelig


Jakob Grubbe Cock Schetelig er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0954
  • ubb-ms-1203
  • ubb-ms-1378
  • ubb-ms-1383
  • ubb-ms-1471
  • ubb-ms-1472
  • ubb-ms-1999