Kristen Faye

Overrettsakfører i Bergen. Bostedsadresse Wellhavensgate 72.


Kristen Faye er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0893
  • ubb-ms-1018
  • ubb-ms-1110
  • ubb-ms-1111
  • ubb-ms-1144
  • ubb-ms-1145