Christian Bekker

Oversaksfører i Bergen. Nevøen til Louise Uriche Bekker,