Johanne Catharine Garmann

Knud Knudsen bruker benevnelsen Trine. Kan være ett kallenavn eller en forkortelse av navnet Catharine. Først gift Johan Johansen Utne i 31.03.1869, Men han omkom i skipsforlis utenfor Rio de Janerio året etterpå. Giftet seg på nytt med Olaf Olsen Berg i 1872