Sophus Tromholt

Utdannet realfagslærer. Virket som geofysiker med interesse for nordlysforskning, og kjent for en serie fotografier fra Kautokeino, særlig portrett, tatt under det første internasjonale polaråret i 1882-1883.

Sophus Tromholt (2 June 1851 – 17 May 1896) was a Danish teacher, astrophysicist and an amateur photographer. He worked as a teacher at Tanks School in Bergen, Norway 1876-82. In 1882 he was granted a scholarship by the Danish and Norwegian states to study the northern lights (Aurora Borealis). During the first International Polar Year 1882/83, he established a scientific northern lights centre in Kautokeino. His Northern lights studies pioneered the modern Northern lights science. In 2013 UNESCO'S Memory of the World Register included the Sophus Tromholt Collection.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Sophus_Tromholt)


Sophus Tromholt er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1565
  • ubb-ms-1698
  • ubb-ms-1864