Sophus Tromholt

Utdannet realfagslærer. Virket som geofysiker med interesse for nordlysforskning, og kjent for en serie fotografier fra Kautokeino, særlig portrett, tatt under det første internasjonale polaråret i 1882-1883.


Sophus Tromholt er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1565
  • ubb-ms-1698
  • ubb-ms-1864