Jens Thiis

Jens Thiis (12 May 1870 – 27 June 1942) was a Norwegian art historian, conservator and a prominent museum director. He was conservator at the Nordenfjeld Industrial Arts Museum (Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum) in Trondheim beginning in 1895 and director of the National Gallery in Oslo from 1908 to 1941.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Jens_Thiis)


Jens Thiis er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0790
  • ubb-ms-1701
  • ubb-ms-2056