Johan Kjennerud

Telegrafassistent ved Vossabanen og senere ingeniør ved statstelegrafen

Relaterte samlinger

Johan Kjennerud samling

Johan Kjennerud 1859-1914 var trolig ingeniør i televerket og reiste rundt på befaring og masteoppsetting. Han var i en periode utstasjonert på Voss som telegrafassistent. Bildene er fra hans reisevirksomhet i jobbsammenheng og private bilder ...

Samling 8fd8ff368dc6e9ca587decd043860a4bca2f4a54