Kristian Bonnevie Bjerknes

Kristian Bjerknes var en norsk arkitekt og konservator. Han regnes som en viktig representant for Bergensskolen i arkitektur. Etter examen artium ved Bergen katedralskole (1921)[5] og arkitektstudium ved NTH (1923), etablerte han arkitektkontor i Bergen sammen med Odd Lahn Johannesen i 1925. Fikk tegnet en rekke eneboliger i Eikeviken i mellomkrigstiden. Fra 1941 ble han direktør for Gamle Bergen Museum, en posisjon han hadde fram til 1971. Bjerknes disputerte for sin doktorgrad den 26. mai 1962 med avhandlingen Gamle borgerhus i Bergen. Bjerknes var aktiv i Fortidsminneforeningen og var med å redde Rosegrenden i Sandviken fra sanering. Han publiserte en rekke artikler om stavkirker, og gjorde omfattende restaureringsarbeider på Fantoft stavkirke, Urnes stavkirke, Kaupanger stavkirke, Borgund stavkirke, Hopperstad stavkirke. Han var sønn av vitenskapsmannen Vilhelm Bjerknes og barnebarn til matematikeren og fysikeren Carl Anton Bjerknes (1825-1903), bror til meteorologen Jacob Aall Bonnevie Bjerknes (1897-1975) og tvillingbror til legen Wilhelm Frimann Koren Bjerknes (1901-1940). I 1931 giftet han seg med Christine Nilsen (1904–2000), de fikk fire barn, deriblant biologen Honoria Hamre (1932). Arkivet etter Kristian Bjerknes finnes ved Bergen byarkiv, og materialet spenner over perioden 1932-1980. Arkivet inneholder korrespondanse, notater, forelesningsmanuskripter, taler, kåserier og artikler, lysbilder og foto i tillegg til en ufullstendig samling arkitekttegninger.