Arild Berner Jadar

Arild Jadar var født i Bergen 19.2.1921, vokste oppi Bohrs gt.2 og tok handelsgym i aprildagene 1940. Han hadde meldt seg inn i NS allerede 20.05.1935 (som 14-åring) og var medlem helt fram til 1945. Sommeren 1940 var han på Frivillig arbeidstjeneste organisert av Administrasjonsrådet og var hospitant ved Norge Handelshøyskule. I Januar 1940 begynnte han på lagførerskole for arbeidstjenesten og var lagfører i Arbeidstjenesten i 2 år til 8. januar 1943. Da ble han 6.1.1943 opptatt som føreraspirant på NS`s førerskole på Jessheim og tok eksamen 26.8.1943. Deretter meldte han seg til fronttjeneste og havnet på Waffen-SS førerskole i Bad Tölz i Oberbayern sammen med ni andre fra førerskolen. Jadar overlevde slaget på Hasselmann og ble dekorert med jernkors ac 2. klasse og såretmerket i sort. Han var med marsjen tilbake til Norge og ble dimittert fra Skijegerbataljonen 1.1.1945. Da ble han overført til Førergarden der han fikk den sivile - og etter hvert den militære ledelsen av Quislings vaktgarde. Arild Jadar ble den 25.7.1945 dømt til 5 års fengsel og 1000,- kr i bot mens han satt på Knappen varetektsfengsel i Fana. I anken til Høyesterett 14.1.1945 ble dommen opprettholdt, men boten forfalt. Den 16.6.1947 søkte Jadar om benåding og begrunner dette med at hans sak "var en av de første frontkjempersaker som ble behandlet" og at straffen derfor "la betydelig over" hva andre av hans venner som hadde begått "samme handlinger som meg". De har "stort sett sluppet med 3 års fengsel". Han begrunnet videre søknaden med at han hadde "blitt avbrutt i sin skoleutdannelse, og jo lenger eg holdes inne, jo vanskeligere vil det selvsagt være "å komme inn i samfunnet igjen". Han begynte soningen på Skulstadmoen tvangsarbeidsleir (Voss) 18.2.1946, ble siden overført til Espeland tvangsarbeiderleir (Arna) og før løslatelse, etter benådingen 16.2.1948, var han en kort tid på Ilebu. Hans fulle navn var Arild Berner Johannessen, men han endrer navn til Jadar. I 1954 var han disponent for fabrikken Glans-Service i Bergen, og senere fikk han ulike jobber i næringslivet i Oslo. Han døde 9.12.2010. Tatt fra "Blodbadet i Karelen: Skijegerbetaljonens undergang 25.-27. juni 1944" av Stein Uglevik Larsen 2015.