Johan Richard Krognes

Stortingsmann for Søndre Trondhjems Amt (1854-1869)