Hans Wichmann Rohde

Bergen Byarkiv sitt arkiv etter Rohde er på arkivportalen