Ernst Sejested Selmer

Ernst Sejersted Selmer var en norsk matematiker som leverte betydningsfulle arbeider om diofantiske ligninger og om matematisk kryptografi. Selmer står bak algoritmen som brukes for å beregne kontrollsifrene i norske fødselsnummer. Kilde: SNL