A. W. Wiesner


A. W. Wiesner er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777
  • ubb-ms-0778
  • ubb-ms-0783
  • ubb-ms-0812
  • ubb-ms-0839


Relaterte samlinger

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

A. Quodlibet og stiftamtmann W. F. K. Cristie vedk. B. Diverse manuskripter. C. Brevsamling ...

Samling ubb-ms-0811