Stein Rokkan

Stein Rokkan var en norsk statsviter, politisk og historisk sosiolog, politisk historiker, samfunnsstatistiker, datapionér og franskfilolog. Rokkan var sentral i utbyggingen av samfunnsvitenskapelig forskning i Bergen og ble Universitetet i Bergens første professor i sosiologi i 1966