Einar Helgesen

Født 06.06.1893 - død 12.01.1975. Født i Bodø, d. i Bergen. Sønn av fotograf Nicolai Marcelius H. og Gunda Jensine Juliane Thoresen. Opplært av faren, og kom til Bergen i 1918, hvor han startet forretning. Han ble mest opptatt med amatørarbeide og ble etterhvert leverandør til fagfotografene i Bergen. Ble i 1968 utnevnt til æresmedlem av Bergen Fotograflaug. Han hadde bevart en god del av farens gamle fotografutstyr, og dette forærte han sammen med meget annet til Fotografatelieret på Gamle Bergen Museum, som han var en av initiativtagerne til.