Fotografi

Laget mellom 1890-01-01 og 1900-12-31

Signatur: ubb-bs-ok-11908
Eies av

Bryggefronten, sett nordvestover, f.o.m. Finnegården.før ca. 1900

Dette bildet er knyttet til emnene Gatelys, By- og småsteder, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Brostein, Havneskur, Vippebommer


comments powered by Disqus