Vippebommer 56


Tyskebryggen i Bergen

Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Vippebommer, Børs

Tyskebryggekaiens forlængelse 1.febr.1921

Fritidsbåt, Sjøbod, Fraktefartøy, Pram, Vippebommer

Hans Nicolaysen Meyer

Tyskebryggen i Bergen

By- og småsteder, Havnebod, Fraktefartøy, Trikkeskinner, Vippebommer

Tyskebryggens forlengelse 2.juni 1920

1920-06-02

Kaianlegg, Sjøbod, Fraktefartøy, Pram, Vippebommer

Olaf Andreas Svanøe

[Bryggen v/ Hanseatisk Museum]

Mann, Pakkhus, Vippebommer

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bryggen]

Robåt, Fraktefartøy, Pakkhus, Vippebommer

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bryggen]

Forretningsgård, Vippebommer, Lasteskip

Ukjent

[På Bryggen. Gerdt Meyers arbeidsstokk. Korn og melhandel]

Arbeider, Arbeidsklær, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk

Knud Knudsen

[Vågen. Bryggen]

By- og småsteder, Havn, Kaianlegg, Havnebod, Fraktefartøy, Vippebommer, Jekt, Hardangerjakt

Ukjent

[Bergen og Vågen. Fraktefartøy med ålegress]

By- og småsteder, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer, Ålegress

Olaf Andreas Svanøe

[Divisjonsmusikken (Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet) på Bryggen]

Gatelys, By- og småsteder, Brostein, Trikkeskinner, Havneskur, Vippebommer, Divisjonsmusikkorps

Ukjent

[På Bryggen. Gerdt Meyers arbeidsstokk. Korn og melhandel]

Arbeider, Kaianlegg, Arbeidsklær, Tønne, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk

[Bryggefronten, sett nordvestover, f.o.m. Finnegården.før ca. 1900]

Gatelys, By- og småsteder, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Brostein, Havneskur, Vippebommer

[Bryggefronten f.o.m. søndre Gullskogården]

Gatelys, Hestekjerre, Gasslykt, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Havneskur, Vippebommer

[Bryggefronten f.o.m Hjortegården, sett mot Rosenkrantztårnet]

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Vippebommer, Tørrfisk

Ukjent

[Bryggen]

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer

[Bryggen]

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer

Mittet & Co.

[Bryggen]

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer

Ukjent

[Bryggefronten f.o.m Søstergården, sett sydøstover. Ca. 1900?]

Gatelys, By- og småsteder, Barneklær, Gate, Barn i arbeid, Kaianlegg, Gutt, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Vippebommer, Tørrfisk, Matrosdress, Avisbud

Mittet & Co.

[Bryggen. "Terje Vigen" ved kai. Ca. 1920 ?]

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Tønne, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer, Tau

Knud Knudsen

Tyskebryggen

Museum, By- og småsteder, Postkort, Robåt, Hestekjerre, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Fraktefartøy, Håndkjerre, Vippebommer, Telegrafstolpe

Oppi kortforlag

Bergen. Tyskebryggen

By- og småsteder, Postkort, Robåt, Kaianlegg, Klokke/ur, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer

Hulda Marie Bentzen

Bergen. Fisketorvet med Tyskebryggen

Postkort, Fiskehandel, Håndkjerre, Fjordabåt, Vippebommer

H. Abel

Bergen. Tyskebryggen

By- og småsteder, Postkort, Gate, Hestekjerre, Brostein, Trikkeskinner, Havneskur, Vippebommer

A.J.K.

Tyskebryggen

By- og småsteder, Postkort, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Fraktefartøy, Vippebommer

Gustav Emil Mohn

[Bryggen i Bergen]

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Fiskehandel, Sjøbod, Brostein, Fraktefartøy, Trikkeskinner, Vippebommer

Jørgen Grundtvig-Olsen

Bergen 20-3-03

1903-03-20

Skip, Sjømann, Dampskip, Mann, Kaianlegg, Fraktefartøy, Vippebommer, Tau, Panorama

Johanne Pihl

[Bryggen]

Gatelys, Handel, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Håndkjerre, Vippebommer

Knud Knudsen

Tyskebryggen i Bergen

Hestekjerre, Tradisjonelle båttyper, Vippebommer, Favnmål, Torghandel, Vedstabel

Knud Knudsen

Parti af Bergens Vaag.

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Fraktefartøy, Vippebommer, Trelast, Hardangerjakt

Knud Knudsen

Parti af Bergens Vaag.

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Fraktefartøy, Vippebommer, Jekt, Trelast, Hardangerjakt

Knud Knudsen

Parti af Bergens Vaag.

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Fraktefartøy, Vippebommer, Trelast, Hardangerjakt

Knud Knudsen

Parti af Tyskebryggen i Bergen.

By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Havnebod, Fraktefartøy, Vedhandel, Vippebommer, Trelast, Hardangerjakt

Knud Knudsen

uten tittel

Robåt, Havn, Fraktefartøy, Vippebommer, Jekt, Trelast, Lasteskip

Knud Knudsen

Vaagen i Bergen

By- og småsteder, Vedhandel, Vippebommer, Hardangerjakt, Frakting av materialer

Knud Knudsen

Parti af Tyskebryggen og Vaagen i Bergen

Robåt, Kaianlegg, Vippebommer, Jekt, Trelast

Knud Knudsen

Børsen paa Tyskebryggen

Kaianlegg, Vippebommer, Børs

Knud Knudsen

Tyskebryggen i 1861

Handel, Kaianlegg, Sjøbod, Vippebommer, Jekt, Jakt (båttype)

Knud Knudsen

Tyskebryggen (1865)

Handel, Kaianlegg, Sjøbod, Fraktefartøy, Vippebommer, Jekt, Jakt (båttype)

Marcus Selmer; Atelier KK

[Parti fra Bryggen, Bergen]

Sjøbod, Tønne, Fraktefartøy, Havneskur, Vippebommer, Favnmål, Vedstabel

Knud Knudsen

[Bryggen]

Tradisjonelle båttyper, Forretningsgård, Havneskur, Vippebommer

Knud Knudsen

[Bryggen]

Kaianlegg, Forretningsgård, Vippebommer, Fartøy

Knud Knudsen

[Parti fra Næsdal, Loen i Nordfjord]

Gård, Hesje, Brønn, Well, Uthus, Tun, Vippebommer, Vannhenting, Water Retrieval, Torvtak, Trebøtte

Ukjent

[Bryggen]

Arbeider, Kaianlegg, Tønne, Fraktefartøy, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk, Mellager

Knud Knudsen

Tyskebryggen i Bergen

By- og småsteder, Gate, Kaianlegg, Havnebod, Fraktefartøy, Vippebommer, Torghandel

Knud Knudsen

Parti fra Næsdal, Loen i Nordfjord

Gård, Hesje, Brønn, Well, Uthus, Tun, Vippebommer, Vannhenting, Water Retrieval, Torvtak, Trebøtte

K. Knudsen & Co

Bergen: Tyskebryggen.

Gatelys, By- og småsteder, Postkort, Havn, Kaianlegg, Havnebod, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner, Vippebommer

Marcus Selmer

[Tyskebryggen]

Torg, Tradisjonelle båttyper, Sjøbod, Vippebommer

Marcus Selmer

[Tyskebryggen]

Handel, Torg, Tradisjonelle båttyper, Sjøbod, Vippebommer

Marcus Selmer

Tyskebryggen sett innover mot Vågsbunnen

Tradisjonelle båttyper, Kaianlegg, Sjøbod, Lekter, Fraktefartøy, Vippebommer