Fotografi skapt av

Laget mellom 1938-01-01 og 1938-12-31

Signatur: ubb-bs-q-00097
Eies av

Stående fra venstre: Rolf Nordhagen, Jack Bjerknes og Bjørn Trumpy. Sittende fra venstre: August Brinckman, Torbjørn Gaarder, Oscar Hagem, Carl Fred. Kolderup og Haakon Shetelig

Dette bildet er knyttet til emnene Universitet og forskning, Gruppeportrett, Mann, Forsker

Avbildet:

Haakon Shetelig
(1877-06-25 - 1955-07-22)

Carl Fredrik Kolderup
(1869-12-06 - 1942-11-01)

Geolog

Oscar Christian Hagem
(1885 - 1982)

Rolf Nordhagen
(1894-10-21 - 1979-03-08)

Botaniker

Torbjørn Gaarder
(1885 - 1970)

Jacob Bjerknes
(1897-11-02 - 1975-07-07)

Meteorolog. Sønn av Vilhelm Bjerknes

Bjørn Trumpy
(1900-07-06 - 1974-06-08)

Fysiker

Samling

BS-samlingen

BS-samlingen inneholder mange av fotografiene som var opprinne... se mer


comments powered by Disqus