Fotografi skapt av

Laget mellom 1951-01-01 og 1951-12-31

Signatur: ubb-ec-009-006
Eies av Billedsamlingen

Til kai ligger "Havgull" og "Skarven"

Dette bildet er knyttet til emnene Bygd, Fiskebåt, Kaianlegg, Naust, Pressefotografi, Hermetikkfabrikk

Samling

Edwood Christensens samling

Fotograf for Morgenavisen på begynnelsen av 1950-tallet. Ble ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus