Hermetikkfabrikk 86


Ukjent

Utstilling, Fiskeindustri, Mann, Monter, Hermetikkboks, Hermetikkfabrikk

Ukjent

[Hermetikkfabrikken Mongstad]

Hermetikkfabrikk

Stavanger

By- og småsteder, Postkort, Industri og Håndverk, Hermetikkfabrikk

Stavanger

Barn, By- og småsteder, Postkort, Havn, Fjordabåt, Torghandel, Hermetikkfabrikk

Gerhard Marius Nilsen Berg

Direksjonen i Bergen Packing co, Os

Gruppeportrett, Mann, Hermetikkfabrikk, Direksjon, Sardinfabrikk

Gerhard Marius Nilsen Berg

Bergen Packing co, Os

Industribygning, Vedstabel, Hermetikkfabrikk

Edwood Christensen

Bergenhus Canning, Hetlevik 1954

Bygd, Fiskebåt, Kaianlegg, Naust, Pressefotografi, Hermetikkfabrikk

Finn Tollefsen

Hermetikkindustri Mastrevik

Interiør, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fabrikk, 35 mm, Pressefotografi, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk

Finn Tollefsen

Hermetikkindustri Mastrevik

Interiør, Kvinne, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fabrikk, 35 mm, Pressefotografi, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks

Atelier KK

[Veivågen, Hetlevik på Askøy.]

Fiskebåt, Bolighus, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Hermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Fiskebåt, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildesalteri, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskeindustribedrift med fem kvinnelige arbeidere]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Trekjørel, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør. Fra fiskehermetikkfabrikk]

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk, Hetlevik på Askøy.]

Kvinne, Arbeider, Mann, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Arbeider, Trekasse, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Lager av emballasje]

Trekasse, Lager, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Engen 53. Personbil]

Personbil, Reklameskilt, Inngangsparti, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Engen 53. Personbil]

Personbil, Reklameskilt, Inngangsparti, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Parti fra Engen ca. 1921]

Gatelys, Bolighus, Gate, Valmtak, Vindu, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Begravelsesbyrå, Hermetikfabrikker, Begravelsesbureauer

Atelier KK

[Reklame for A/S United Sardine Factories ca. 1925]

Reklame, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Eksteriør fra fabrikk i tre etasjer, på en kai.]

Fiskebåt, Bolighus, Tårn, Kaianlegg, Helletak, Skorstein, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Fiskebåt, Bolighus, Tårn, Bakeri, Skorstein, Våg, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Fiskebåt, Bolighus, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Eksteriør av fabrikken med personalet utenfor]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Vindu, Ark, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Vindu, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra hermetikkfabrikken. To kvinner i arbeid ca. 1924]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy.]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Tredebord

Atelier KK

[Interiør. En mann i arbeid. Røyking av brisling ca. 1924]

Arbeider, Røykeovn, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkboksverksted. Menn i arbeid. Hermetikkbokser lages]

1924-10-03

Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Stansemaskin

Atelier KK

[Interiør fra fabrikken]

Arbeider, Tønne, Trebalje, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør, Einar Hausvik hermetikkfabrikk]

1924-10-03

Trekasse, Hermetikkfabrikk, Fabrikkhall, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør i Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Arbeider, Gutt, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Autoklav

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid ca. 1924]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Mann, Trekasse, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sardinboks, Hermetikfabrikker, Pakkeri