Fotografi skapt av


Finnes i albumet
Fotoalbum fra ingeniør Ingebright Lunde

Signatur: ubb-il-0009-049d
Eies av

Våningshuset ved Hyllgården, på dagens adresse Tverrstien 4

Dette bildet er knyttet til emnet Høyspentmast

Samling

Ingebrigt Lundes samling

Ingebrigt Lunde (1868-1964) var ingeniør både ved Trondhjems... se mer


comments powered by Disqus