Fotografi skapt av

Dato: 1882-10-26

Signatur: ubb-kk-1318-2315
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Fjell, Vei, Hytte, Veislynge, Dal

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. fotografen måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus