Fotografi skapt av

Laget mellom 1869-01-01 og 1875-12-31

Signatur: ubb-kk-1318-3595
Eies av

Kan være bryllupet mellom skipskaptain Johan Johansen Utne og Johanne Chatarine Utne f. Garmmen som giftet seg 31.03.1869. Johans foreldre drev Utne Hotel. Jan Svam Bredal står bak bordet med flosshatt og det er trolig Coba Maria Bredal som står rett foran bordet.

Dette bildet er knyttet til emnene Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hageselskap, Kaianlegg, Hardangerbunad, Sjøbod, Dress, Flosshatt, Filthatt, Hardangerskaut

Avbildet:

Jan Svam Bredal
(1845-06-05 - 1900-01-05)

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Relaterte bilder:

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. fotografen måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus