Fotografi

reprodusert av


Oppdragsgiver:


Dato: 1952-07-16

Signatur: ubb-kk-n-500-012
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnet Kart

Avbildet:

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus