Kart 137


Bjørn Berland

Volta Dam, Legon June 64

Utstilling, Fargefotografi, Elv, Kart, Lysbilde, 35 mm, Demning

Gustav Brosing

Slettebakken

Mann, Hatt, Kart, Varebil

Gustav Brosing

Slettebakken

Mann, Kart, Varebil

Ukjent

[Fotografi af et Prospect af Ruinerne efter Branden i Bergen 1680.]

Brannruiner, Brann, Fotografi, Oversiktsbilde, Kart

Hambvrgvm.

By- og småsteder, Litografi, Kart

Bergen i Norge

Kart

Kart, Rodekart

Kart, Rodekart

Kart, Rodekart

Kart, Rodekart

Kart, Rodekart

Kart, Rodekart

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse

Litografi, Kart

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse

Litografi, Kart

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse

Litografi, Kart

Det Private Kontor for Opmaalings og Kartarbeider

Kart over Bergen i maalestok 1:5000 af sand störrelse

Litografi, Kart

NO. V

Kart

NO. VI

Kart

NO. VII

Kart

NO. VIII

Kart

NO. VIIII

Kart

NO. X

Kart

NO. XI

Kart

NO. XII

Kart

NO. XIII

Kart

NO. XIII

Kart

NO. XIIII

Kart

NO. XV

Kart

NO. XVI

Kart

NO. XVI

Kart

NO. XVII

Kart

NO. XVIII

Kart

NO. XVIIII

Kart

NO. XVIIII

Kart

NO. XX

Kart

NO. XX

Kart

NO. XXI

Kart

NO. XXII

Kart

NO. XXIII

Kart

NO. XXIIII

Kart

NO. XXV

Kart

NO. XXVI

Kart

NO. XXVII

Kart

NO. XXVIII

Kart

Einar Jønsberg Müller

Visit paa kontoret. I bag grunden Einars store kart.

Portrett, Mann, Kart

Bergen i Norge

Tegning, Kart

Ukjent

[Tur rundt Fana]

Fotoalbum, Stavkirke, Kart

Ukjent

[Interiør fra Værvarslingen på Vestlandet]

Kvinne, Universitet og forskning, Mann, Meteorologi, Kart, Bord, Tavle, Ovn

Ukjent

[Interiør fra Værvarslingen på Vestlandet]

Kvinne, Universitet og forskning, Mann, Meteorologi, Kart, Bord, Meteorolog

[Halling pikeskole, Josefinegate i Oslo ca. 1918]

Jente, Lærer, Elev, Kart, Klasserom, Pult