Fotografi skapt av

Laget mellom 1900-01-01 og 1910-12-31

Signatur: ubb-kk-ncn-0442
Eies av Billedsamlingen

Reigstads Dampgarveri. Firma Nils T. Reigstad og Sønner A/S Lærfabrikk, Valestrandsfossen. Virksomheten startet i 1879 av Nils t. Reigstad

Dette bildet er knyttet til emnet Garveri

Samling

Teknikk

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus