Fotografi skapt av

Signatur: ubb-lan-142


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av Billedsamlingen

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt i det innelukkede gårdsrommet. Huset fra 1919 er derfor et godt eksempel på Landmarks tidlige arkitektoniske utrykk, inspirert av bergenske og vestnorske byggetradisjoner

Tegning fasade mot nordvest, oppmålt av Gerhard Fischer, 1912

Dette bildet er knyttet til emnene Arkitekttegning, Lyststed

Relatert til: Johan Adolf Gerhard Fischer

Samling

Ole Landmarks samling

Ole Landmark (1885-1970) var en kjent arkitekt fra Bergen og r... se mer

Versjon(er):

Relaterte bilder:


comments powered by Disqus