Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget etter 1920-01-01

Signatur: ubb-lan-159
Eies av Billedsamlingen

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt i det innelukkede gårdsrommet. Huset fra 1919 er derfor et godt eksempel på Landmarks tidlige arkitektoniske utrykk, inspirert av bergenske og vestnorske byggetradisjoner

Dette bildet er knyttet til emnene Villa, Steinhelle, Inngangsparti, Gatedør

Relatert til: Ole Landmark, Hans Peter M. Westfal-Larsen

Samling

Ole Landmarks samling

Ole Landmark (1885-1970) var en kjent arkitekt fra Bergen og r... se mer


comments powered by Disqus