Fotografi

Utgitt av
J.D. Beyers Bogtrykkeri

Signatur: ubb-ms-utst-0006
Eies av

Oversikt over fiskeriutstillingens klasser, kategorier, og det geografiske opphavet til de 2832 utstilte gjenstandene - inkludert 1617 utstillingsnummer fra Norge, og "Ægyptens" eksotiske og enslige kulefisk. (Beretning om den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865.)

Dette bildet er en del av utstillingen «Hvalfart» til Bergens Museum 1865

Relatert til: Beretning om den Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865. Udgivet af Udstillings-Committeen.

Tilknyttet hendelse


comments powered by Disqus