Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0010
Eies av

Utstillingens klasse J bestod av 30 fiskebåter, som lå utstilt i Lille Lungegårdsvann. 26. august ble båtenes sjøegenskaper testet i Hjeltefjorden, i det som var Norges første offentlige kappseiling, i «et Hundeveir, det stormede fra Syd, regnede saa tæt og grovt, som kun Bergen kan præstere det». Selv om det ble vanskelig å sammenligne de ulike båttypene, var det til slutt «Hvaløerbaaden» fra Halden som vant hovedpremien. (Illustreret Nyhedsblad nr. 40, 1. oktober 1865)

Dette bildet er en del av utstillingen «Hvalfart» til Bergens Museum 1865

Tilknyttet hendelse


comments powered by Disqus