Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0015
Eies av

«Foran den nye Musæbygning, hvis Indre var altfor opfyldt af Udstillingsgjenstande til at kunne afgive Plads for en større Menneskemængde, havde man nemlig opreist et Slags Pavillon eller Tribune». «De tilstødende Veie og Marker vare som oversaaede af mennesker, deels fra Byen og nærmeste Omegn, deels fra det øvrige Land og fra Udlandet. Det Hele afgav et meget livligt Skue: stive Englændere og norske Bondegjenter med hvidt Skaut og røde Baand i Haaret dannede Grupper, der indbyrdes beskuede hinanden som Rariteter; brede Hollændere og slanke Spaniere søgte forgjæves at faa Rum ved Siden af Havstrilerne, medens bergenske Gadegutter smøg afsted mellem Mængden som Aale i Tang». (Xylografi og sitat fra Skilling-Magazin, 9. september 1865, Sitat fra Illustreret Nyhedsblad 27. august 1865,)

Dette bildet er en del av utstillingen «Hvalfart» til Bergens Museum 1865

Tilknyttet hendelse


comments powered by Disqus