Fotografi skapt av

Laget mellom 1908-01-01 og 1908-12-31

Signatur: ubb-tww-0969
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Mann, Hatt, Trapp

Avbildet:

Truls Wiel Wilson
(1886-10-16 - 1959-09-17)

Amy Wilson
(1888-10-10 - 1978-09-22)

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus