Trapp 414


Gustav Brosing

Dragefjellstrappen

1957-08-23

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trapp

Gustav Brosing

Dragefjellstrappen

1957-09-10

Gatelys, Bolighus, Residential Building, Trapp

Gustav Brosing

Baneveien 22, Nøstegarveriet

1958-04-05

Barn i lek, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp, Garveri, Lykt

Gustav Brosing

Nøstegaten 20

1957-06-08

Vindu, Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Reklameskilt, Trehusbebyggelse by, Trapp, Rekkverk

Gustav Brosing

Nøstegaten 20

1957-06-08

Gatelys, Bolighus, Residential Building, Trapp

Gustav Brosing

Bratlandsmug

Kvinne, Woman, Bolighus, Residential Building, Trapp

Gustav Brosing

Øvre Fjellsmug 12

1957-09-29

Bolighus, Residential Building, Trapp, Rekkverk

Gustav Brosing

Øvre Fjellsmug

1957-06-17

Jente, Girl, Bolighus, Residential Building, Smau, Trapp

Gustav Brosing

Fritznersmug

1957-06-29

Bolighus, Residential Building, Smau, Trapp

Gustav Brosing

Bakketomten. Til venstre med trappen nr 2

1957-06-29

Gatelys, Sykkel, Bolighus, Residential Building, Trapp

Gustav Brosing

Nordnessmuget

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

Nordnessmuget

1958-03-14

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Smau, Trapp

Gustav Brosing

Trappesmuget

1957-09-14

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Smau, Brostein, Steinhelle, Trapp

Gustav Brosing

Øvre Korskirkealmenning

1957-06-23

Bolighus, Residential Building, Trapp

Gustav Brosing

Fra Blekebakken ned mot Øvre Fjellsmug

1957-06-23

Bolighus, Residential Building, Trapp

Gustav Brosing

Fløygaten 15

1957-06-23

Gatelys, Bolighus, Residential Building, Flaggstang, Trapp

Gustav Brosing

Ole Eidesgate 7

1957-06-23

Bolighus, Residential Building, Flaggstang, Trapp

Gustav Brosing

Sandviksveien 42A

1957-09-16

By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp

Gustav Brosing

Nykirkesmuget

1957-06-21

Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Trapp, Murhus

Gustav Brosing

Nykirkesmuget

1957-06-21

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Trapp

Gustav Brosing

Stølegaten 5

1957-06-20

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

Ladegårdsgaten 13 og 15

Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trapp, Grunnmur

Gustav Brosing

Skuteviksveien 18-20-22

1957-06-20

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

Koren Wibergs plass 13

1957-06-20

Barn, Child, Gate, Jente, Girl, Trehusbebyggelse by, Trapp

Gustav Brosing

Gjennomgang fra Lille Øvretgate opp mot Bispengsgaten

1957-09-14

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Trapp

Gustav Brosing

Nedre Fjellsmug

1957-07-04

Bolighus, Residential Building, Steintrapp, Trapp, Tun

Gustav Brosing

Nordnessmuget (øvre)

1957-06-29

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp

Gustav Brosing

Nøstegaten 16

1957-09-20

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trapp, Fuglekasse

Gustav Brosing

Smug v/Skansen

1957-07-04

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp

Gustav Brosing

[Gjenomgang fra Lille Øvregate mellom nr.34-36 til Bispengsgaten]

1957-06-18

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp

Gustav Brosing

Trappesmuget

1957-06-18

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp

Gustav Brosing

Skottegaten, hjørnet av Skottesalsmuget.

1957-06-26

Boligblokk, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Flag, Flagg, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp, Murhus

Gustav Brosing

Lønnesmuget sett fra Baneveien mot Nøstegaten.

1957-06-24

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

Oldersmuget 1

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

Strangehagen 6. Til høyre nedgang til Trangesmuget.

1957-07-03

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trapp

Gustav Brosing

Strangehagen 23. Huset til venstre er Galgebakken 1.

1957-07-03

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Trapp

Gustav Brosing

Strangehagen 23

1957-06-19

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Trapp, Mur

Gustav Brosing

Sandviksveien 177

1957-07-02

Port, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp, Hekk

Gustav Brosing

Nordre Schreudersmug t.v. nr.8, t.h. nr.11.

1957-06-27

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Trapp

Gustav Brosing

Sandviksveien 60 sett bakfra

1957-06-22

Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Gjerde, Trapp, Skur

Gustav Brosing

Bispenggaten øverst i Korskirkesvingene.

1957-06-17

Bolighus, Residential Building, Trapp

Gustav Brosing

Sandviksveien 62

1957-06-22

Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp

Gustav Brosing

Nykirkeallmenningen 15

1957-08-14

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Butikk, Shop, Trapp, Allmenning

Gustav Brosing

Sydnes- eller Teatergaten

1957-08-14

Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp, Rennestein

Gustav Brosing

Måseskjæret, hovedfasaden mot vest.

1957-08-21

Inngangsparti, Bolighus, Residential Building, Trapp, Trebygning, Lyststed

Gustav Brosing

Nordnesgaten 29

1957-08-19

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trapp, Gatedør, Regn, Hestekjerre

Gustav Brosing

Strangebakken sett fra Skottegaten. Nederst t.h. nr.7

1957-08-19

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Trapp

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug.

1957-08-19

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Stakittgjerde, Trapp

Gustav Brosing

Ytre Markeveien

1957-09-03

Gatelys, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trapp, Trafikkskilt

Gustav Brosing

Ytre Markeveien 22A

1957-09-03

Gatelys, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Trapp, Gatedør