Vindeltrapp 3


Atelier KK

[Interiør fra F.G. Amundsens butikk]

Ovn, Taklampe, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger, Vindeltrapp

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

Fabrikk, Industri og Håndverk, Stolpe, Industriområde, Vindeltrapp, Sementsilo

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1960-10-24

Fabrikk, Industri og Håndverk, Stolpe, Industriområde, Vindeltrapp, Sementsilo