Fotografi skapt av

Laget mellom 1908-01-01 og 1908-12-31

Signatur: ubb-tww-0993
Eies av

Ukjent kvinne ved familien Jersins hjem Frednæs Hop

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Hatt, Trapp

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus