Fotografi skapt av

Laget mellom 1908-01-01 og 1908-12-31

Signatur: ubb-tww-0993


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Ukjent kvinne ved familien Jersins hjem Frednæs Hop

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Hatt, Trapp

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus