Fotografi skapt av

Dato: 1960-07-04

Signatur: ubb-w-f-009503
Eies av

Bergen sentrum

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, By- og småsteder, Park, Oversiktsbilde, Telegrafbygning

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus