Fotografi skapt av

Laget mellom 1950-01-01 og 1950-12-31

Referanse:

Signatur: ubb-w-sh-022790
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Demning

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus