Oscar Hansen

Udsigt fra "Knatten" Isdalen, Bergen

Fjellvidde, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-bros-04820

Knud Knudsen

Parti ved Svartedige ved Bergen

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Vann, Benk

Fotografi ubb-kk-1318-0443

Knud Knudsen

Svartediget ved Bergen- IV

Del av panorama- 2708-I, 2709- II og 2710- III

Oversiktsbilde, Overview, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-2711

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005164

Flyfoto, Aerial photo, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-w-sh-005164

Ralph L. Wilson

Solnedgang over Svartediket

Fjell

Fotografi ubb-wil-l-057

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Fotografi ubb-bs-ok-13205

Ingebrigt Lunde

Paa Isdalsvandet 1902

Ingeniører med et flygel. Flygel er et mekanisk instrument med propell som måler hastigheten i vannet. (Kilde NVE)

Gruppeportrett, Snø, Vinter, Islagt vann, Ingeniør

Fotografi ubb-il-0010-011b

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Mann, Man, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-065

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1967-07-12

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Demning

Fotografi ubb-w-f-176844

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Kobbeltvedt over Svartediket mot Løvstakken

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-wil-a-133

[Isadalen]

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-bs-q-00677-001

Knud Knudsen

[Panorama av Bergen]

Panoramaet er satt sammen av negativene UBB-KK-2127-0918,0919,0920,0921

Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0082

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-w-sh-080692

Jørgen Grundtvig-Olsen

[Knatten]

1925-05-02

Fjell, Restaurant/Kafe, Dal, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0892

Ukjent

[Svartediket]

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-bs-ok-13299

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fløen]

1962-07-18

Fløen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Demning

Fotografi ubb-w-f-080451

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Fotografi ubb-bs-ok-13204

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Landscape, Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13313

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-063

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediksveien, Svaretdiket]

1960-07-04

Svartediksveien, Svaretdiket

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Demning

Fotografi ubb-w-f-009335

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Demning

Fotografi ubb-w-sh-022790

Ingebrigt Lunde

Maalested for vandmasser nedenfor Svartediget

Mann, Man, Demning, Tønne, Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Slegge, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-il-0010-015b

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13277

Knud Knudsen

Svartediget ved Bergen -IV

Gårdene Nordbø og Nybø. Del av panorama- 918- I, 919- II og 920- III.

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0921

Ukjent

[Bro]

Den gamle broen mellom svartediket og Isdalsvann før oppdemmingen

Landskap, Landscape, Bro

Fotografi ubb-bs-ok-13155

Olaf Andreas Svanøe

Bergen Udsigt fra Knatten

Fjell, Vann, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bros-04822

Atelier KK

[Mann på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Dermot Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Hest, Ridning, Mann, Man, Hatt, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-060

Knud Knudsen

Prækestolen ved Svartediget ved Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-0313

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Mann, Man, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-061

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Mann, Man, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-068

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Mann, Man, Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13282

Ukjent

[Mølle ved Svartediket eller Møllendal]

Mølle ved Svartediket eller Møllendal

Bygninger, Bro, Elv, Mølle

Fotografi ubb-bs-q-00789-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediket. Store Lungegårdavann]

1965-08-12

Svartediket. Store Lungegårdavann

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-158336

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1955-06-02

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080723

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1961-08-19

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139466

Truls Wiel Wilson

Svartediget med veien langs stranden.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-tww-1499

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Landscape, Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13314

Ukjent

[Arbeide ved Svartediket]

Vannrør legges ned til Svardediksveien

Kran, Anleggsarbeider, Løe, Rør

Fotografi ubb-bs-ok-13311

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Landscape, Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13312

Ralph L. Wilson

[Oversiktsbilde over Svardetiket]

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-13244

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstadveien, Svartediket. Oversiktsbilde]

Årstadveien, Svartediket. Oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005157

Ingebrigt Lunde

Kart over Svartediget og Isdalsvatnet

Kart, Map

Fotografi ubb-il-0010-016b

Ukjent

[Isdalsvann]

Fra passasjen mellom Svartediket og Isdalsvann

Landskap, Landscape, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-13157

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Mann, Man, Hatt, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-067

Olaf Andreas Svanøe

Isdalen og Svartediket

Fjell, Vann

Fotografi ubb-bros-04825

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Haukeland sykehus, med Årstad og Svartediket]

Haukeland sykehus, med Årstad og Svartediket

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-w-sh-005030

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1948-10-08

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-013804

Finn Gundersen

Svartediket 1910

1910-01-01

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Spasertur

Fotografi ubb-bs-fol-01440-007c

Atelier KK

Bergen set fra Ulrikken

Landskap, Landscape, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0029

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad. Svartediket]

1964-08-11

Årstad. Svartediket

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Demning

Fotografi ubb-w-f-143592

Atelier KK

[Mann på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Dermot Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Hest, Ridning, Mann, Man, Hatt, Gjerde, Vann

Fotografi ubb-kk-n-408-064

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Landscape, Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13285

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20793

Knud Knudsen

Prækestolen ved Svartediget ved Bergen

Kvinne, Woman, Jente, Girl, Gutt, Boy, Vann, Hverdagsklær, Hodetørkle

Fotografi ubb-kk-ns-0308

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad, oversiktsbilde]

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Parsellhage

Fotografi ubb-w-sh-005158

Ukjent

[Svartediket]

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-bs-ok-13279

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13339

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1964-08-11

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Gravplass

Fotografi ubb-w-f-143609

Ukjent

[Dammen . Svartediket]

Mannen i dress kan være vannverksjef Henrik Cameyer Daae som var sjef fra 1894 til 1905

Demning, Spade, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13317

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kronstad, oversiktsbilde]

Kronstad, oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005112

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20819

Ingebrigt Lunde

Maalested for vandmasser nedenfor Svartediget

Mann, Man, Demning, Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-il-0010-016a

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-081185

1955-06-03

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-081185

Ukjent

[Svartediket]

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13203

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20818

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Fjell, Snø, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09304

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-069

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13380

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13280

Ukjent

[Utsikt fra Knatten]

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-01904-003

Ingebrigt Lunde

Paa Isdalsvandet 1902

Merket "Kontrol av flygel". Flygel er et mekanisk instrument med propell som måler hastigheten i vannet. (Kilde NVE)

Gruppeportrett, Vinter, Sag, Islagt vann, Ingeniør

Fotografi ubb-il-0010-010b

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13278

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Fjell, Snø, Vinter, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1624

Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Residential Building, Demning, Anleggsarbeider, Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13000

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20821

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Kvinneklinikken

1948-10-08

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-w-sh-013793

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Landscape, Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13283

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Hatt, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-059

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Landscape, Grøft, Trench

Fotografi ubb-bs-ok-13284

[Gudrun Hilmers Negaard ved demningen i Svartediket]

Gudrun Hilmers Negaard ved demningen i Svartediket

Kvinne, Woman, Demning, Damehatt

Fotografi ubb-ghn-156

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Kobbeltvedt over Svartediket mot Løvstakken

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Vei, Vann

Fotografi ubb-wil-a-132

Ukjent

[Bro i Svartediket]

Broen mellom Svartediket og Isdalsvann før oppdemming

Bro

Fotografi ubb-bs-ok-13322

Atelier KK

[Svartediket]

I nedre høyre hjørne ligger vokterboligen og krutthuset i Isdalen (1876-1954)

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-n-505-030

Knud Knudsen

Parti ved Bergen.

Utløpet av Svartediket

Trebro, Mølle, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-2127-0148

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediket. Bjørndalen.]

1960-07-04

Svartediket. Bjørndalen.

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Demning

Fotografi ubb-w-f-009324

Atelier KK

[Mann til hest]

Ukjent person, kan være Dermot Mack

Hest, Ridning, Mann, Man

Fotografi ubb-kk-n-408-070

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad. Svartediket]

1963-09-19

Årstad. Svartediket

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-129882

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediket]

1960-07-04

Svartediket

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Demning

Fotografi ubb-w-f-009334

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20820

Knud Knudsen

III. Svartediget ved Bergen (Panorama)

Del av panorama- 08668 - I og 08669 - II

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08670

Widerøe's Flyveselskap A/S; N. Romnæs

Bergen, regulering-kalfaret

1937-09-30

Kalfaret, oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005103

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20817

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Fjell, Vinter, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09305

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Fotografi ubb-bs-ok-13209

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Woman, Hest, Ridning, Mann, Man, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-066