Knud Knudsen

Parti ved Svartedige ved Bergen

By- og småsteder, Gård, Mann, Benk, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0443

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Fotografi ubb-bs-ok-13205

Ingebrigt Lunde

Paa Isdalsvandet 1902

Ingeniører med et flygel. Flygel er et mekanisk instrument med propell som måler hastigheten i vannet. (Kilde NVE)

Gruppeportrett, Snø, Vinter, Islagt vann, Ingeniør

Fotografi ubb-il-0010-011b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1967-07-12

Årstad

Flyfoto, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-176844

[Isadalen]

Fjell, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bs-q-00677-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Årstad

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080692

Ukjent

[Svartediket]

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-13299

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fløen]

1962-07-18

Fløen

Flyfoto, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-080451

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Fotografi ubb-bs-ok-13204

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-063

Olaf Andreas Svanøe

Bergen Udsigt fra Knatten

Fjell, Restaurant/Kafe, Vann

Fotografi ubb-bros-04822

Atelier KK

[Mann på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Dermot Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Hest, Ridning, Mann, Hatt, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-060

Knud Knudsen

Prækestolen ved Svartediget ved Bergen

By- og småsteder, Mann, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-0313

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Mann, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-068

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1955-06-02

Årstad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080723

Truls Wiel Wilson

Svartediget med veien langs stranden.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-tww-1499

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13314

Ralph L. Wilson

[Oversiktsbilde over Svardetiket]

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-13244

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstadveien, Svartediket. Oversiktsbilde]

Årstadveien, Svartediket. Oversiktsbilde

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005157

Ingebrigt Lunde

Kart over Svartediget og Isdalsvatnet

Kart

Fotografi ubb-il-0010-016b

Ukjent

[Isdalsvann]

Fra passasjen mellom Svartediket og Isdalsvann

Landskap, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-13157

Olaf Andreas Svanøe

Isdalen og Svartediket

Fjell, Vann

Fotografi ubb-bros-04825

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Haukeland sykehus, med Årstad og Svartediket]

Haukeland sykehus, med Årstad og Svartediket

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Sykehus

Fotografi ubb-w-sh-005030

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1948-10-08

Årstad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013804

Olaf Andreas Svanøe

Ved Svartediket

Ein gruppe vaksne går på sundagstur rundt Svartediket i fintøy.

Landskap, Folk, Kvinne, Innsjø, Mann, Promenering

Fotografi ubb-thw-0433

Atelier KK

Bergen set fra Ulrikken

Landskap, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0029

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad. Svartediket]

1964-08-11

Årstad. Svartediket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-143592

Atelier KK

[Mann på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Dermot Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Hest, Ridning, Mann, Hatt, Gjerde, Vann

Fotografi ubb-kk-n-408-064

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20793

Knud Knudsen

Prækestolen ved Svartediget ved Bergen

Kvinne, Jente, Vann, Gutt, Hverdagsklær, Hodetørkle

Fotografi ubb-kk-ns-0308

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad, oversiktsbilde]

Flyfoto, Oversiktsbilde, Parsellhage

Fotografi ubb-w-sh-005158

Ukjent

[Dammen . Svartediket]

Mannen i dress kan være vannverksjef Henrik Cameyer Daae som var sjef fra 1894 til 1905

Spade, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13317

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kronstad, oversiktsbilde]

Kronstad, oversiktsbilde

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005112

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20819

Ingebrigt Lunde

Maalested for vandmasser nedenfor Svartediget

Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-il-0010-016a

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20818

Ukjent

[Utsikt fra Knatten]

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-01904-003

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13278

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Fjell, Snø, Vinter, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1624

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20821

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13283

[Gudrun Hilmers Negaard ved demningen i Svartediket]

Gudrun Hilmers Negaard ved demningen i Svartediket

Kvinne, Damehatt, Demning

Fotografi ubb-ghn-156

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Kobbeltvedt over Svartediket mot Løvstakken

Fjell, Vei, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-wil-a-132

Ukjent

[Bro i Svartediket]

Broen mellom Svartediket og Isdalsvann før oppdemming

Bro

Fotografi ubb-bs-ok-13322

Knud Knudsen

Parti ved Bergen.

Utløpet av Svartediket

Trebro, Mølle, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-2127-0148

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad. Svartediket]

1963-09-19

Årstad. Svartediket

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-129882

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20820

Knud Knudsen

III. Svartediget ved Bergen (Panorama)

Del av panorama- 08668 - I og 08669 - II

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-08670

Widerøe's Flyveselskap A/S; N. Romnæs

Bergen, regulering-kalfaret

1937-09-30

Kalfaret, oversiktsbilde

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005103

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Mann, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-066

Oscar Hansen

Udsigt fra "Knatten" Isdalen, Bergen

Fjellvidde, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bros-04820

Knud Knudsen

Svartediget ved Bergen- IV

Del av panorama- 2708-I, 2709- II og 2710- III

Oversiktsbilde, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-2711

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-005164

Flyfoto, Bolighus

Fotografi ubb-w-sh-005164

Ralph L. Wilson

Solnedgang over Svartediket

Fjell

Fotografi ubb-wil-l-057

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Mann, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-065

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Kobbeltvedt over Svartediket mot Løvstakken

Fjell, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-wil-a-133

Knud Knudsen

[Panorama av Bergen]

Panoramaet er satt sammen av negativene UBB-KK-2127-0918,0919,0920,0921

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0082

Jørgen Grundtvig-Olsen

[Knatten]

1925-05-02

Fjell, Restaurant/Kafe, Dal, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0892

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13313

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediksveien, Svaretdiket]

1960-07-04

Svartediksveien, Svaretdiket

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-009335

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-sh-022790

Ingebrigt Lunde

Maalested for vandmasser nedenfor Svartediget

Mann, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Tønne, Slegge, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-il-0010-015b

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13277

Knud Knudsen

Svartediget ved Bergen -IV

Gårdene Nordbø og Nybø. Del av panorama- 918- I, 919- II og 920- III.

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0921

Ukjent

[Bro]

Den gamle broen mellom svartediket og Isdalsvann før oppdemmingen

Landskap, Bro

Fotografi ubb-bs-ok-13155

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Mann, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-061

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Mann, Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13282

Ukjent

[Mølle ved Svartediket eller Møllendal]

Mølle ved Svartediket eller Møllendal

Bygninger, Bro, Elv, Mølle

Fotografi ubb-bs-q-00789-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediket. Store Lungegårdavann]

1965-08-12

Svartediket. Store Lungegårdavann

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-158336

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1961-08-19

Årstad

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-139466

Peter Christian Kreyberg

[Svartediket]

Fra Svartediket en gang på 1890-tallet. Kjuaguttene har kommet seg ut på isen, på byens drikkevann. Gården i bakgrunnen er Garmannslund, som i dag ligger under vann. S. Thowsen 2001.

Fjell, Bygninger, Vei, Vann

Fotografi ubb-thw-0508

Ukjent

[Arbeide ved Svartediket]

Vannrør legges ned til Svardediksveien

Rør, Anleggsarbeider, Kran, Løe

Fotografi ubb-bs-ok-13311

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13312

Atelier KK

[Kvinne og mann på hest ved Svartediket]

Ukjente personer, kan være herr og fru Mack. Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Mann, Hatt, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-067

Finn Gundersen

Svartediket 1910

1910-01-01

Landskap, Kvinne, Spasertur

Fotografi ubb-bs-fol-01440-007c

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13285

Ukjent

[Svartediket]

Landskap

Fotografi ubb-bs-ok-13279

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13339

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1964-08-11

Årstad

Flyfoto, Gravplass, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143609

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-081185

1955-06-03

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-081185

Ukjent

[Svartediket]

Demning

Fotografi ubb-bs-ok-13203

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Fjell, Snø, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09304

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Hatt, Gjerde, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-069

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13380

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13280

Ingebrigt Lunde

Paa Isdalsvandet 1902

Merket "Kontrol av flygel". Flygel er et mekanisk instrument med propell som måler hastigheten i vannet. (Kilde NVE)

Gruppeportrett, Vinter, Sag, Islagt vann, Ingeniør

Fotografi ubb-il-0010-010b

Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-13000

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Kvinneklinikken

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sykehus

Fotografi ubb-w-sh-013793

Atelier KK

[Kvinne på hest ved Svartediket]

Ukjent person, kan være Effie Mack (f. Rieber). Oppdragsgiver: Fru kapt. Mack

Kvinne, Hest, Ridning, Hatt, Vann, Skilt

Fotografi ubb-kk-n-408-059

Ukjent

[Grøfting]

Nedlegging av vannrør fra Tarlebødammen langs Svartediket

Landskap, Grøft

Fotografi ubb-bs-ok-13284

Atelier KK

[Svartediket]

I nedre høyre hjørne ligger vokterboligen og krutthuset i Isdalen (1876-1954)

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-505-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediket. Bjørndalen.]

1960-07-04

Svartediket. Bjørndalen.

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-009324

Atelier KK

[Mann til hest]

Ukjent person, kan være Dermot Mack

Hest, Ridning, Mann

Fotografi ubb-kk-n-408-070

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Svartediket]

1960-07-04

Svartediket

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Demning

Fotografi ubb-w-f-009334

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Stillas, El-, gass- og vannforsyning

Fotografi ubb-bs-ok-20817

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Fjell, Vinter, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09305

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Fotografi ubb-bs-ok-13209