Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

Fjell, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-0305

Ingebrigt Lunde

Paa Isdalsvandet 1902

Merket "Kontrol av flygel". Flygel er et mekanisk instrument med propell som måler hastigheten i vannet. (Kilde NVE)

Gruppeportrett, Vinter, Sag, Islagt vann, Ingeniør

Fotografi ubb-il-0010-010b

Ukjent

[Bro]

Den gamle broen mellom svartediket og Isdalsvann før oppdemmingen

Landskap, Bro

Fotografi ubb-bs-ok-13155

Oscar Hansen

Udsigt fra "Knatten" Isdalen, Bergen

Fjellvidde, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bros-04820

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

By- og småsteder, Mann, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0302

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

Landskap, Gård, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-0311

Ralph L. Wilson

Vinterbilder fra Rundemanden mot Isdalsfjeld, Ulrikken og bydalen mot syd og fra Isdalen, ny vei

Krutthuset i Isdalen (1876-1954) og vokterboligen kan sees i bakgrunnen.

Snø, Fjell, Vinter, Dal, Ammunisjon

Fotografi ubb-wil-b-089

Knud Knudsen

Prækestolen ved Svartediget ved Bergen

By- og småsteder, Mann, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-0313

Knud Knudsen

Prækestolen ved Svartediget ved Bergen

Kvinne, Jente, Vann, Gutt, Hverdagsklær, Hodetørkle

Fotografi ubb-kk-ns-0308

Ingebrigt Lunde

Paa Isdalsvandet 1902

Ingeniører med et flygel. Flygel er et mekanisk instrument med propell som måler hastigheten i vannet. (Kilde NVE)

Gruppeportrett, Snø, Vinter, Islagt vann, Ingeniør

Fotografi ubb-il-0010-011b

Ukjent

[Bro i Svartediket]

Broen mellom Svartediket og Isdalsvann før oppdemming

Bro

Fotografi ubb-bs-ok-13322

Atelier KK

[Svartediket]

I nedre høyre hjørne ligger vokterboligen og krutthuset i Isdalen (1876-1954)

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-n-505-030

[Isadalen]

Fjell, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bs-q-00677-001

Ralph L. Wilson

[Oversiktsbilde over Svardetiket]

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-13244

Ingebrigt Lunde

Kart over Svartediget og Isdalsvatnet

Kart

Fotografi ubb-il-0010-016b

Ukjent

[Isdalsvann]

Fra passasjen mellom Svartediket og Isdalsvann

Landskap, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-13157

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Snø, Fjell, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1623

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

By- og småsteder, Mann, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-ns-0306

Olaf Andreas Svanøe

Isdalen og Svartediket

Fjell, Vann

Fotografi ubb-bros-04825

Knud Knudsen

Parti fra Isdalen ved Bergen

1891-03-16

Snø, Fjell, Vann, Is, Dal

Fotografi ubb-kk-1622-09304

Ralph L. Wilson

Parti ved Isdalsvand

Fjell, Vann

Fotografi ubb-wil-b-082

Ralph L. Wilson

Vinterbilder fra Rundemanden mot Isdalsfjeld, Ulrikken og bydalen mot syd og fra Isdalen, ny vei

Snø, Fjell, Vinter, Dal

Fotografi ubb-wil-b-090

Atelier KK

[Mot Storfjellet på Vidden]

Krutthuset og vokterboligen skimtes ved Isdalsvann Stykket mellom Hardbakkedalen og Isdalen (Smalisdalen på baksiden av Ulriken).

Skiløper, Snø, Friluftsliv, Fjell, Postkort, Vinter

Fotografi ubb-kk-pk-3064

Ukjent

[Utsikt fra Knatten]

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-01904-003