DS Ingeren

<p>Bygget i 1911 på verftet Sir Raylton, Dixon & Co. Ltd. Middelsbrough, UK. Eid av Jacob Kjøde, Bergen</p>