Valkyrjen

<p>«Valkyrjen» var et fartøy som gjorde tjeneste i den Norske Marine fra 1896 til 1922. Skipet var bygget for penger samlet inn av norske kvinner i begynnelsen av 1890-årene. Skipet ble så døpt «Valkyrjen», til ære for kvinnen. Skipet ble også kalt Damenes Krigsskib på grunn av dette. «Valkyrjen»s var opprinnelig tiltenkt en rolle som torpedobåtjager, og skulle være i stand til å innhente og bekjempe fremmede makters torpedobåter, samtidig som den selv skulle kunne opptre som en torpedobåt. Fartøyet var med sine 23 knop for tregt til dette, og det er diskutabelt hvorvidt fartøyet hadde noen spesiell verdi for Marinen i det hele tatt. Det var derimot stor prestisje lagt ned i «Valkyrjen», og kommandoen ble ikke strøket før 27. september 1920. Med «Valkyrjen» fikk man også kunnskaper om hvorledes en ikke skulle bygge torpedobåtjagere, og jagerne i Draug-klassen ble bygget på bakgrunn av erfaringene man gjorde med «Valkyrjen». Fartøyet ble solgt i 1923, videre skjebne er ikke kjent. Inventaret i offisersmessen ble tatt vare på og er i dag utstilt i Marinemuseet på Karljohansvern i Horten.</p>

Også kjent som:

  • Damenes Krigsskib